Gera Stockschen Tekst & VA

Privacyverklaring

Gera Stockschen Tekst & VA respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Mochten wij je gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor jouw toestemming te vragen. Gera Stockschen Tekst & VA zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Gera Stockschen Tekst & VA gebruikt de gegevens van haar bezoekers op de volgende manier:

  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpt ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Gera Stockschen Tekst & VA verkoopt je gegevens niet.
  • Gera Stockschen Tekst & VA zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Gera Stockschen Tekst & VA verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en achternaam
  2. E-mailadres
  3. IP-adres en geolocatie

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Gera Stockschen Tekst & VA heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gerastockschen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Gera Stockschen Tekst & VA verwerkt jouw persoonsgegevens alleen om contact met je op te nemen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Gera Stockschen Tekst & VA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je naam en e-mailadres worden bijvoorbeeld bewaard zolang we contact hebben met elkaar.